top of page
egitsel.jpg

EĞİTSEL REHBERLİK

Bireysel  farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde öğrenebilmesi için Öğrenme İzi Programını oluşturduk. Eğitim Kurumumuz da her öğrenciye Öğrenme İzi Programı uygulanır.

Bireysel  farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde öğrenebilmesi için Öğrenme İzi Programını oluşturduk. Eğitim Kurumumuz da her öğrenciye Öğrenme İzi Programı uygulanır.

Öğrenme izi programında, her öğrencinin öğrenme haritası çıkarılır. Öğrencilerin öğrenme stilleri keşfedilerek, süreci destekleyen akademik çalışmalar yürütülür.

 

1.Basamak Keşif: Öğrencilere, Öğrenme stili ve Zekâ türleri envanteri uygulanarak, öğrenme stilleri ve zekâ türleri belirlenir.

2.Basamak Bilgi Çantası: Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılarak, envanter sonuçları analiz edilir. Öğrencilere envanter sonuçları doğrultusunda öğrenme stili ile eşleşen çalışma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.

3.Basamak Planlama: Öğrencilere öğrenme stilleri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kişiye özel çalışma planı hazırlanır. Branş öğretmenleri tarafından ödevlendirmeler yapılır.

4.Basamak Takip: Öğrencilere verilen çalışma planları ve ödevler düzenli aralıklar ile kontrol edilir.

kariyet.jpg

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Profesyonel düzeyde hazırlanmış seminerler, etkili sunum teknikleri kullanılarak Rehberlik Servisi tarafından  Öğrencilerin kişisel, akademik ve eğitsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim seminerleri düzenlenir.

Eğitim Seminerleri

 

Profesyonel düzeyde hazırlanmış seminerler, etkili sunum teknikleri kullanılarak Rehberlik Servisi tarafından  Öğrencilerin kişisel, akademik ve eğitsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim seminerleri düzenlenir. Seminer başlıklarından bazıları Bilgi Çantası, Motivasyon, Kariyer Adımları vb.

 

Kariyer Planlama

 

Öğrencilerin uzmanlaşacakları alanlar doğrultusunda kariyer planı hazırlıkları yapılır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri ile orantılı olan başlangıç seviyesi Kariyer Envanterlerinden Akademik Benlik ve Kendini Değerlendirme envanteri uygulanır. Öğrencinin ders başarısı ile örtüşen, Üniversite ya da lise puan türleri ve programları tanıtılır. Gerek Kariyer Envanterler sonuçları, gerekse öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal yetenekleri ile ilgi alanları ortaya çıkarılır ve Yüksek öğrenim sınavlarına hazırlık yapacağı uzmanlık alanı belirlenir.

pdanismanlik.jpg

PROFESYONEL SINAV DANIŞMANLIĞI

Bu programda profesyonel düzeyde kariyer planlama ve yetenek yönetimi çalışmaları yürütülür. Her öğrencinin Kariyer Haritası çıkarılır.

Bu programda profesyonel düzeyde kariyer planlama ve yetenek yönetimi çalışmaları yürütülür. Her öğrencinin Kariyer Haritası çıkarılır.

Bu süreç öğrencinin kendini değerlendirmesi ile başlar. Bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu alanların belirlemek ve durum analizi yapmak amacı ile SWOT analizi uygulanır. Ardından öğrencilerin yetenek ve becerilerini, yeterliliklerini, kişilik özelliklerini tüm detayları ile ortaya çıkaracak, profesyonel düzeyde hazırlanmış Kariyer envanterleri uygulanır.

Süreç Mesleki Bilgilendirme ile devam eder. Öğrenciler gerek bireysel olarak gerekse organize edilecek Kariyer Günleri etkinlikleri ile Üniversiteler, Programlar, Meslekler, Sektörler ve İstihdam olanakları hakkında bilgilendirilir.

Son adımda ise, öğrencinin envanter sonuçları, SWOT analizi ile belirlenen yetenekleri ve ilgi alanları ile mesleklerin ya da sektörlerin özellikleri eşleştirilerek, bireye özel kariyer haritası çıkarılır.

bottom of page